CCPU Logo

Digniin: Xariirka lacag-celinta ee CCPU waa hoos sababtoo ah maqnaanshaha CrowdStrike - Hadda wax ETA ah oo xallinta ma jiro. Tani waxay saamaysaa bixiyeyaasha iyo shaqaalaha. Fadlan dib u eeg Isniinta! Ilaa markaas, waxaan diyaar u nahay inaan ka jawaabno u-qalmitaanka iyo su'aalaha la xiriira sheegashooyinka. Wax saameyn ah kuma laha isticmaalka kaadhka deynta ee CCPU ama marinka codsiga CCPU.

La xidhiidh CCPU

Waxaan joognaa halkan oo had iyo jeer ku faraxsanahay inaan caawinno. Kooxdayadu waxay diyaar u yihiin inay ka jawaabaan su'aalahaaga, ku siiyaan macluumaad dheeraad ah oo ku caawiyaan.

Saacadaha Xafiiska

Isniin - Jimce: 8:00 subaxnimo - 5:00 galabnimo PST

Taleefanka

(833) 714-6028

Markaad saxiixdo, waxaad ogolaatay siyaasaddayada khaaska ah iyo shuruudaha isticmaalka.

Miyaan xaq u leeyahay CCPU Health Reimbursement Fund faa'iidooyinka?

Ka jawaab su'aalahan fudud si aad u go'aamiso u-qalmitaankaaga barnaamijka.

Si aad u buuxiso codsigaaga onlayn, waxaad u baahan doontaa caddaynta caymiska qorshahaaga caafimaad (dokumenti muujinaya magacaaga siyaasad-haye, magaca qorshahaaga caymiska, muddada caymiska, iyo qaddarka aad ku bixiso caymiska).

Haddii aadan akoon u lahayn marinka Sanduuqa Daryeelka Caafimaadka ee CCPU, waxaad hadda isku qori kartaa ciwaanka iimaylkaaga iyo lambarka taleefanka gacanta.

Su'aalo? Wac (833) 714-6028 ama iimayl u dir [email protected] .